<div align="center"> <h1>Akademicki Klub Turystyczny Olsztyn Kortowo</h1> <h3>Akademicki Klub Turystyczny Olsztyn Kortowo</h3> <p>turystyka</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.uwm.edu.pl/akt/" rel="nofollow">http://www.uwm.edu.pl/akt/</a></p> </div>